Produktinformationen "Smok TFV8 Baby Coils"

Smok TFV8 Baby Coils / Ersatzverdampfer

Varianten:

-V8 BABY - Q2 (0,4 Ohm)

-V8 BABY - T6 (0,2 Ohm) 

-V8 BABY - T8 (0,15 Ohm)

-V8 BABY - M2 (0,15 Ohm)

-V8 BABY - M2 (0,25 Ohm) 

Lieferumfang: 5x SMOK TFV8 Baby Coils